Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση της Βρίσας Λέσβου με UAV