Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) για Τεχνικά Έργα, Αρχιτεκτονικές Δημιουργίες, Μνημεία και Αρχαιολογικούς χώρους