Φωτογραμμετρική αποτύπωση τμήματος της σιδ/κης γραμμής του ΟΣΕ στις εγκαταστάσεις της ΜotorOil στους Αγ. Θεοδώρους με χρήση μη επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος (UAV).