Προσομοίωση πτώσης βράχου στην παραλία των Εγκρεμνών και θέαση σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.