Δημιουργία promo video για το νέο μάθημα του καθηγητή Δημήτριου Ζέκκου, Berkeley, University of California, με τίτλο “Infrastructure Sensing and Modeling”