Συμμετοχή της ARGO-E GROUP στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής