Συνεχίζουμε την παρακολούθηση των κατολισθήσεων κατά μήκος της δυτικής ακτογραμμής της Λευκάδας