Η ARGO-E GROUP χαρτογραφει 4.5 km² κατολισθήσεων και ρηγμάτων στη Νέα Ζηλανδία, κατόπιν καταστροφικού σεισμού στις 14 Νοεμβρίου 2016