Επιστημονικές Δημοσιεύσεις της ARGO-E GROUP για το 2017