Μοντελοποίηση Πραγματικότητας, Δυναμικές Προσομοιώσεις και Εικονική Πραγματικότητα