Εναέρια φωτογραμμετρική αποτύπωση με UAV του Ναού της Αφαίας στην Αίγινα