Εναέρια φωτογραμμετρική αποτύπωση σιδηροδρομικού διαδρόμου με VTOL drone σταθερής πτέρυγας